вівторок, 20 квітня 2021 р.

Іван Скоропадський - гетьман козацької держави


Гетьман Іван Скоропадський народився в 1646 році.  Скоропадські належали до православного шляхетського роду, що вийшов з Підляшшя й у ХVII ст. осів на Брацлавщині. За деякими відомостями, матір’ю майбутнього гетьмана була одна з представниць княжого дому Чарторийських. Численна родина Скоропадських у 1674 р. майже в повному складі перейшла на службу до лівобережного гетьмана Самойловича. Іван починав свою кар’єру в Генеральній військовій канцелярії канцеляристом, старшим військовим канцеляристом, згодом став чернігівським полковим писарем, генеральним бунчужним і, нарешті, генеральним осавулом. Брав участь практично у всіх виправах гетьманського війська, починаючи від Чигиринських походів 1677—1678 рр., проте не виявив особливих військових талантів, більшою мірою тяжіючи до виконання дипломатичних доручень Івана Мазепи, який ставився до нього з довірою і симпатією. У 1706 р. був призначений стародубським полковником і, за свідченням сучасників, розглядався Мазепою як один з імовірних наступників на гетьманстві.                                                                        
                           Цікаві факти періоду гетьманування 
                               Івана Скоропадського 1708 - 1722 рр.
6 листопада 1708 року - обрання гетьманом Лівобережної України.
Перший гетьман, з яким не підпісали договірних статей.
У відповідь на прохання Скоропадського підтвердити традиційні права та вольності Петро І надіслав іменний указ про створення Першої Малоросійської колегії.
У важких умовах свого часу Скоропадський робив усе, що міг, щоб боронити права укрaїнської держави та інтереси її населення.
Скоропадський коректно ставився до свого попередника Мазепи.
Протестував проти російських утисків, загарбань і здирств, був проти утворення Малоросії.
Іван Скоропадський уклав з Московією Решетилівські статті 1709 р.: контроль Москви за збиранням податків, збільшення кількості московських  гарнізонів; при гетьмані вводилась посада міністра-резидента; столиця - м. Глухів; Петро І самостійно призначає генеральну і полкову старшину.
Звернення гетьмана в 1722 р. до Петра І з проханням полегшити обмеження для Гетьманщини. 

                            Благодійництво гетьмана Івана Скоропадського 
Гетьман Скоропадський започаткував спорудження Гамалієвського монастиря.
У Стародубі на кошти Івана Ілліча була зведена церква Предтечі.
Турбувався гетьман і про розвиток Чернігівського Єлецького монастиря.
Після великої пожежі 1718 року дуже постраджала Києво-Печерська лавра. Іван Скоропадський опікується створенням нових розписів Успенського собору.
У чернігівській друкарні, яка знаходилась в Троїцько-Іллінському монастирі, на початку XVIII ст. були видані книги Іоанна Максимовича. Унікальні книги мали родовий герб Скоропадського і робилися на його замовлення.
   
                             
 Джерело: інтернет - ресурси 

Немає коментарів:

Дописати коментар