вівторок, 21 березня 2017 р.

21 березня - Міжнародний день поезії

Міжнародне свято поезії було започатковане ЮНЕСКО 1999 року. Поезія була визнана тією міжнародною мовою, яка сприяє єдності людей та миру на планеті.
Тодішній генеральний директор ЮНЕСКО, японець Коїтіро Мацуура, зазначив:"Поезія - це найважливіше культурне явище, всеосяжна мова, що передає внутрішнє прагнення людини жити разом з іншими і тим самим необхідна для зближення народів. Будучи відображенням і дзеркалом суспільства, поезія - головний засіб самоствердження і дієвий важіль творчості,прогресу та всезагального розвитку.
В Україні День поезії зазвичай ознаменований поетичними марафонами з читанням віршів старих класиків та змаганнями молодих поетичних талантів. Адже поезія потрібна всім - поети так само потребують читачів, як і читачі поетів.Як зазначила Ліна Костенко: Поезія - це завжди неповторність,
Якийсь безсмертний дотик до душі.

Запрошуємо всіх читачів і відвідувачів бібліотеки ознайомитися з літературою з книжкової виставки "Пробуджується поезія в мені", яка була представлена в бібліотеці з нагоди свята. 
Література з книжкової виставки:
1.Антощак,М.В.Воістину люблю(Текст): поезії/Антощак,Микола Володимирович; передм.Г.Лютого; худож.Х.Левицька.- Тернопіль: Тернограф, 2012.- 123 с.:ілюстр.
2.Вінграновський,М.С.З обійнятих тобою днів: Поезії/іл.А.Антонюка.- Київ: Веселка, 1993.- 303 с.:іл.
3.Гумилев,Н.С. Избранное /Худож.С.Соколов.-Москва Просвещение,1990.- 383 с.:ил.,портр.
4.Драч,І.Я. Лист до калини: Поезії/ Худож.Ю.Чеканюк.- Київ: Веселка, 1994.- 286 с.: порт.
5.Золоті рядки української поезії.Розстріляне Відродження (текст): поезія /іл.О.Перепелиця.- Донецьк:БАО,2007.- 223 с.
6.Кир'ян,Н.В. Свято споминів (Текст): вибр.поезії/ Кир'ян,Надія Володимирівна.- Київ: Преса України,2013.- 143 с.: портр.
7.Козак,В.С.Барвінок на три голоси(Текст): хронікально-док.поезофольк /Козак,Валентина Спиридонівна.- Київ: Преса України, 2013.- 127 с.: фотоілюстр.
8.Малігон,А.М. Певісний дощ(Текст): поезія /Малігон,Анна Миколаївна; худож.Н.Новікова.- Київ: Преса України 2013.- 79 с.: ілюстр.
9.Могильний,А.  Нічні мелодії(Текст)/ Могильний,Аттила; упоряд.В.Даниленко.- Київ: Преса України,2013.- 127 с.
10.Муза любові й боротьби: Укр.поезія празької школи.- Київ: Укр письменник, 1995.- 159.: портр.
11.Олесь,О. Коли нема пророка на землі: поетичні та драмавтичні твори/ О.Олесь; передм.,упоряд.та прим.В.Яременка.- Київ: Веселка, 2007.- 375 с.
12.Олійник,Б.І. Сива ластівка: Поезії про матір/ Іл.Ю.Чеканюка.- Київ: Веселка, 1984.- 102 с.: іл.
13.Поезія. Ліна Костенко, Олександр Олесь,Василь Симоненко, Василь Стус (текст) /уклад.А.Я.Бельдій.- Київ: Наукова думка,2008.- 271 с.: портр.
14.Поклад,Н. Поезії(Текст): лірика/ Поклад,Наталка.- Київ: Преса України, 2013.- 143 с.
15.Сама (Текст): антологія сучасної української жіночої поезії /упорядков.Г.Тарасюк,Т.Зарівної.- Київ: Преса України, 2013.- 319 с.: портр.
16.Симоненко,В.А. Вибране/ Упоряд.підготов.комент.прим.та навч.-метод.матер.Г.М.Кирпи і Д.С.Чередниченка.- Київ: Школа, 2002.- 252 с.
17.Тичина,П.Г. Вітер з України: Поезії.- Київ: Укр.письменник,1993.- 270 с.: портр.
18.Українська інтимна лірика(текст): так народилась пісня в серці/ уклад.О.Росінська; іл.О.Альбрехт.- Донецьк: БАО, 2007.- 415 с.: іл.
19.Франко,І.Я. Вірші; Оповідання(текст)/ І.Я.Франко; іл.О.Перепелиці.- Донецьк: БАО,2007.- 283с.: портр.
20.Цветаева,М.И. Избранное.- Москва: Просвещение, 1990.- 367 с.
21.Шевченко,Т.Г. Кобзар(текст) /Т.Г.Шевченко.- Донецьк: БАО, 2008.- 415 с.


Немає коментарів:

Дописати коментар